Over Gastouderland

Veiligheid en vertrouwdheid zijn de basis voor een goede ontwikkeling van jonge kinderen. Wanneer kinderen ouder worden hebben zij behoefte aan uitdaging en willen zij ook graag met andere kinderen spelen. Gastouderopvang combineert deze twee belangrijke aspecten in een gezellige, huiselijke sfeer.

Gastouderland staat voor kwaliteit. Wij staan voor verantwoorde opvang van jouw kind(eren) waarbij persoonlijke aandacht en ontwikkeling van jouw kind(eren) voorop staat. Dit betekent dat al onze gastouders geregistreerd zijn in het LRK en voldoen aan de eisen van de Wet Kinderopvang.

Gastouderland heeft een eigen programma voor voorschoolse educatie: AAP!. Spelenderwijs kunnen de gastouders met gerichte thema's aan de slag. Daarnaast verzorgen wij jaarlijks diverse thema-bijeenkomsten en gastouderdagen omdat wij bijscholing een belangrijk aspect vinden van het gastouderschap. De opvanglocatie is door onze consulent geïnspecteerd en voldoet aan alle veiligheids- en hygiëne eisen. De consulent bezoekt de opvanglocatie minimaal twee maal per jaar. Ook zal zij de opvang met de gastouder en ouder(s) evalueren. Zowel voor ouders als gastouders hebben wij een pedagogische én financiële helpdesk waar je terecht kunt met je vragen.