Wat kunnen jullie garanderen over de kwaliteit van de gastouder waar wij gebruik van willen gaan maken?

Wij hanteren strenge criteria voor gastouders omdat wij een bepaald kwaliteitsniveau verwachten. Voldoet een gastouder niet aan onze eisen? Dan gaan wij geen samenwerking aan. Gastouderland bezoekt minimaal twee maal per jaar de opvanglocatie en evalueert de opvang met de ouder. Wij bieden de gastouder het voorschoolse educatie programma Aap!. aan zodat zij gericht en spelenderwijs kan werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast wordt de opvanglocatie jaarlijks geïnspecteerd op veiligheid en hygiëne. Omdat wij bijscholing voor gastouders erg belangrijk vinden, organiseren wij in het hele land gastouderdagen. Op deze dagen kunnen gastouders trainingen volgen die aansluiten bij hun werk als gastouder. Wij hebben regelmatig contact met de gastouder en ondersteunen haar in alles waar zij in haar werk tegenaan loopt. Zij kan voor extra ondersteuning altijd gebruik maken van onze pedagogische helpdesk waar zij te woord wordt gestaan door ervaren pedagogische medewerkers.