Hoe werkt het met de urenregistratie?

Aan het eind van de maand worden de opvanguren over de voorafgaande maand opgegeven door de ouder of de gastouder in de digitale BackOffice. Dit werkt heel eenvoudig. Je ontvangt dan van ons een overzicht van de te betalen opvangvergoeding én de bureaukosten. Je maakt het totaalbedrag over aan Gastouderland. Gastouderland betaalt vervolgens de opvangvergoeding, binnen twee werkdagen, aan jouw gastouder door. Op basis van de door jou opgegeven uren ontvang je uiterlijk in februari van ons de jaaropgave over het voorgaande jaar. Wij adviseren je regelmatig te controleren of de uren waar je toeslag voor krijgt, nog wel overeen komen met de uren die je afneemt bij de gastouder. Heb je te weinig toeslag aangevraagd dan kun je dat nog drie maanden met terugwerkende kracht doen. Daarna vervalt je recht op die toeslag.