Onze service

Bemiddeling

 • Geen inschrijf- en bemiddelingskosten
 • Actieve bemiddeling voor gastouderopvang
 • Wij hebben een groot bestand met beschikbare gastouders in elke regio
 • Bemiddeling bij conflicten tussen ouder en gastouder
 • Minimaal twee keer per jaar een huisbezoek op de opvanglocatie
 • Minimaal een keer per jaar een evaluatie

 Pedagogiek 

 • Pedagogisch beleidsplan
 • Pedagogisch helpdesk voor ouders en gastouders
 • Pedagogisch workshops
 • Een gratis VVE programma voor gastouders
 • Gratis jaarlijkse gastouderdag met diverse workshops en lezingen

Veiligheid 

 • Een jaarlijkse risico-inventarisatie veiligheid op de opvanglocatie 
 • Het organiseren van EHBO cursussen 
 • Informatie over de veiligheidsrisico’s Gezondheid
 • Een jaarlijkse risico-inventarisatie gezondheid op de opvanglocatie 
 • Informatie over de gezondheidsrisico’s

 Administratie

 • Maandelijkse factuur per e-mail, na het inleveren van de uren
 • Mogelijkheid tot directe betaling door link naar Ideal bij de factuur
 • Informatie over belastingzaken
 • Een jaaropgaaf voor ouder en gastouder 
 • Betaling van de gastouder binnen twee werkdagen
 • Financiële helpdesk voor al jouw problemen en vragen
 • Registratie van de gastouder in het Landelijk register Kinderopvang
 • Verzenden van de jaaropgave aan de belastingdienst t.b.v. de eindafrekening
 • Begeleiding van de gastouder als ZZP-er

  Algemeen

 • Jouw eigen consulent, dus korte lijnen en persoonlijk contact
 • Een intern en extern klachtenreglement én Gastouderland is lid van de SKK 
 • Mogelijkheden voor het volgend van de MBO2 opleiding Helpende Zorg en Welzijn
 • Kinder EHBO cursussen in het hele land
 • Diverse nieuwsbrieven voor ouders en gastouders
 • Het hoofdkantoor is elke dag telefonisch te bereiken van 9.00 uur tot 17.00 uur
 • Geen 0900 nummer