Consulent voor regio Twente

Ook dit jaar is deze vestiging aan een uitvoerige inspecties van de GGD onderworpen. Gastouderland Twente heeft deze glansrijk doorstaan en is hierdoor opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dat wil zeggen dat Gastouderland Twente voldoet aan de door de overheid gestelde kwalititeitseisen. Opname in het LRK biedt de garantie dat het gastouderbureau optimale kwaliteit levert. Ook moet een gastouderbureau geregistreerd staan in het LRK zodat ouders aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.

Gastouderland Twente is met het volgende LRK opgenomen in het landelijk register 106361466.