Wat te doen met de toeslag bij tijdelijke vervanging van de gastouder?

Indien een kind tijdelijk naar een andere gastouder (noodopvang) gaat bij ziekte of vakantie van de huidige gastouder, moet de ouder dat doorgeven, bij voorkeur via Mijn Toeslagen (inloggen met DigiD). Hier moet dan het LRKP-nummer van de tijdelijke gastouder worden ingevoerd en -indien van toepassing- het eventueel gewijzigde aantal uren opvang. Wanneer het kind weer terugkeert bij de oorspronkelijke gastouder dient dit wederom in Mijn Toeslagen te worden gemuteerd. Het principe is dat iedere wijziging moet worden doorgegeven.

Ook dient er een tijdelijke overeenkomst met plaatsingscontract waar het LRKP nummer van de vervangende gastouder op staat, opgesteld te worden. Informeer hierover bii uw consulent.