Papa’s te weinig bij kinderen betrokken

Je zou het misschien niet direct denken van een modern land als het onze, maar mannen kijken aanzienlijk minder naar de kinderen om. Ze zijn drukker met andere zaken, in tegenstelling tot de vaders in Scandinavische landen, waar de taakverdeling tussen moeders en vaders vrijwel gelijk is. Gastouderland wil bij deze alle papa’s van Nederland oproepen meer tijd voor hun kleintjes vrij te maken. Voor je het weet zijn ze achttien en gaan ze op kamers! Enne…overheid; help vaders een handje mee!

 

Vrouwen besteden in Nederland meer dan twee keer zo veel tijd aan de kinderen als mannen, aldus Renske Keizer, bijzonder hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. In 2015 verwacht ze de eerste resultaten van twee onderzoeken waarmee ze bezig is. Daarin komt onder meer naar voren dat Nederlandse vaders veel minder tijd aan hun kinderen besteden. In Scandinavische landen is de taakverdeling tussen vader en moeder bijna gelijk, zegt ze. "In tegenstelling tot andere westerse landen, is Nederland erg traditioneel: moeder zorgt voor de kinderen en werkt parttime, vader werkt fulltime en is kostwinner. Deze rolverdeling wordt van alle kanten in stand gehouden."

 

De onderzoekerster stelt dat dit vooral te wijten aan het beleid van de overheid: "Een man krijgt twee dagen betaald verlof als zijn kind wordt geboren. Eén dag om bij de bevalling te zijn en één dag om het kind aan te geven bij de burgerlijke stand. Daarna kunnen sinds kort drie dagen onbetaald verlof opgenomen worden. Het signaal dat de overheid hiermee afgeeft is: leuk dat je een kind hebt gekregen, maar betaal er zelf voor.” Ter vergelijking: een vrouw heeft ten minste 16 weken zwangerschapsverlof.

De afgelopen jaren is er wel meer aandacht voor de 'papadag', ofwel mannen die een dag per week voor hun kinderen zorgen. Renske Keizer vindt dat woord niet prettig. “Alsof het bijzonder is dat een vader tijd doorbrengt voor zijn kind. Het is belangrijk om de vader serieus te nemen in zijn rol als opvoeder. Uit buitenlands onderzoek blijkt namelijk dat kinderen met betrokken vaders beter presteren op school, minder probleemgedrag vertonen en betere relaties aangaan. Maar of dat gedrag komt doordat de vader betrokken is, weten we nog niet precies. Dat is een van de kernpunten van mijn onderzoeken."

 

Gastouderland is benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek!