Voorschoolse educatie

  • aap_met_blokken_small.jpg

Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE) speelt een steeds grotere rol in de kinderopvang. Gastouderland is de eerste organisatie met een eigen programma voor voorschoolse educatie. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor gastouders die aangesloten zijn bij Gastouderland. Aap! heeft de hoofdrol in het programma en Aap! woont in Gastouderland. Daar beleeft hij allerlei avonturen en hij neemt de kinderen mee op een leuke, spannende en uitdagende reis!

Het programma bestaat uit de knuffel Aap!, een educatieve map met afwisselende thema’s die aansluiten bij de periode van het jaar én praktische werkbladen die de gastouder meteen kan gebruiken voor de activiteiten. De ouders worden bij elk thema geïnformeerd over wat de gastouder gaat doen zodat er ook thuis op ingespeeld kan worden.

Het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen vinden wij een must in de gastouderopvang. Het is van belang dat wij en de gastouders samen werken aan de pedagogische kwaliteit én professionalisering van de opvang en met dit progamma, is dit mogelijk geworden.

Het progamma

Het progamma richt zich op het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar binnen de gastouderopvang. In het programma wordt aandacht besteed aan doelen op het gebied van de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Het is goed in het dagprogramma in te passen. De activiteiten kunnen op verschillende momenten van de dag worden uitgevoerd.

Tijdens het eten, verschonen en buiten spelen komen er bijvoorbeeld ook al activiteiten aan bod. De eigen inbreng van kinderen is hierbij erg belangrijk. De activiteiten bevatten veel mogelijkheden voor interactie en communicatie tussen de gastouder, de kinderen én tussen de kinderen onderling. Hier leren kinderen veel van.

De gastouders die met Aap! aan de slag gaan kunnen via een speciale Aap! facebookpagina op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen en kunnen ervaringen delen met andere gastouders.

Het programma wordt in de toekomst uitgebreid met meer thema's. Informeer bij je consulent naar de voorwaarden.