Deelnemen aan de oudercommissieGastouderland is regelmatig op zoek naar nieuwe leden voor de oudercommissie. De commissie bestaat uit minimaal 2 leden en bepaalt zelf hoe vaak er vergaderd wordt. Dit is meestal 2x per jaar. Het kost niet veel tijd, een vergadering duurt ongeveer 1,5 uur. De oudercommissie wordt binnen Gastouderland serieus genomen. 

De oudercommissie:

 • vertegenwoordigt alle ouders van het gastouderbureau;
 • is in staat om in het belang van het gehele gastouderbureau advies af te geven;
 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders;
 • zorgt voor goede en heldere informatiever­strek­king aan de ouders over de activiteiten van de oudercommissie;
 • zorgt voor een verdeling van de taken onder de leden;
 • een van de leden is voorzitter, een lid is secretaris. De houder mag aanwezig zijn bij de vergadering.

 
Onderwerpen
 
Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde gesteld kunnen worden zijn:


 • De inhoud van het pedagogisch beleidsplan, vanuit de Wet verplicht 1x per jaar doornemen.
 • De onderwerpen van de te plannen themabijeenkomsten.
 • Nieuwe wettelijke regels waarover de ouders geïnformeerd moeten worden.
 • Het deelnemen aan goede doelen of andere lokale activiteiten.
 • Het opstellen van protocollen zoals bijvoorbeeld gezonde voeding, tv kijken, computer/tablet enz.
 • De inhoud van nieuwsbrieven.
 • De oudercommissie kan bijvoorbeeld ook activiteiten organiseren zoals een Sinterklaasfeest of een Kerstborrel.
 • Overige adviezen en meedenken met de landelijke organisatie.

 
 De vergaderingen zijn heel gezellig en verlopen op een informele manier.
 
Belangstelling? Neem contact op met je consulent of met het hoofdkantoor op
telefoonnummer 0345-548247