Mag een vrijwilliger in de gastouderopvang worden ingezet?

  • garcia.jpg

Ja, een gastouder mag met een vrijwilliger werken, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Allereerst wordt de persoon die de gastouder structureel ondersteunt in haar taken als vrijwilliger aangemerkt.

Daarnaast dient schriftelijk te zijn vastgelegd wie de vrijwilliger is, wat de werkwijze is en welke taken zij uitvoert. Dit kan het gastouderbureau vastleggen in het pedagogisch beleidsplan maar dit kan ook elders staan omschreven. Zoals in een pedagogisch werkplan van de gastouder, in een bijlage van de overeenkomst met ouders, of in de RIE (indien de vrijwilliger de kinderen van school haalt is dit prettig vast te leggen).

Mag de vrijwilliger dan ook alleen thuis blijven met een gastkind?

Uitgangspunt is dat de gastouder bij de jongste kinderen blijft, omdat deze kinderen (m.n. kinderen tot 4 jaar) het kwetsbaarst zijn. De vrijwilliger zou de oudere kinderen dan kunnen halen en brengen van school of sportclub, mits dit structureel gebeurt. Wel is elke opvangsituatie anders, waardoor de vrijwilliger ook op andere wijze kan worden ingezet. Het gaat erom dat de oplossing op een verantwoorde manier is geregeld.

Betreffende het ophalen en wegbrengen van kinderen door een vrijwilliger is het raadzaam om hierover afspraken te maken met de ouders. Daarnaast kan ten aanzien van de veiligheid worden aangesloten bij wat hierover voor het ophalen en wegbrengen van BSO-kinderen wordt aangeraden.

Verder moet een vrijwilliger uiteraard een geldige VOG kunnen overleggen, moet het gastouderbureau van de werkwijze op de hoogte zijn en risico’s m.b.t. vervoer zijn opgenomen in de RIE.

Mag de vrijwilliger dan ook alleen thuis blijven met een gastkind?

Uitgangspunt is dat de gastouder bij de jongste kinderen blijft, omdat deze kinderen (m.n. kinderen tot 4 jaar) het kwetsbaarst zijn. De vrijwilliger zou de oudere kinderen dan kunnen halen en brengen van school of sportclub, mits dit structureel gebeurt. Wel is elke opvangsituatie anders, waardoor de vrijwilliger ook op andere wijze kan worden ingezet. Het gaat erom dat de oplossing op een verantwoorde manier is geregeld.

Verder moet een vrijwilliger uiteraard een geldige VOG kunnen overleggen, moet het gastouderbureau van de werkwijze op de hoogte zijn en risico’s m.b.t. vervoer zijn opgenomen in de RIE.