Informatie over aanvraag kinderopvangtoeslag 2014 met terugwerkende kracht

Het ministerie van SZW verspreidt per e-mail informatie over de wijziging voor de aanvraag van kinderopvangtoeslag in 2014 met terugwerkende kracht. Aanvraag met terugwerkende kracht was nog maar mogelijk met 1 maand. Doordat een aantal ouders van niet op de hoogte was en daardoor veel kinderopvangtoeslag misliepen, is deze regelgeving in 2013 teruggedraaid en de mogelijkheid gegeven alsnog toeslag aan te vragen. Ruim 14.000 ouders hebben hiervan in 2013 gebruik gemaakt. Vanaf 1 januari 2014 moet de toeslag aangevraagd worden binnen drie maanden ná de maand dat de kinderopvang van start is gegaan. Wijzigingen mogen wel na drie maanden nog worden doorgegeven.