Training werken met baby's

Inhoud

Het doel van de training is om gastouders inzicht te geven in de belangrijke rol die zij hebben bij het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Er wordt uitgegaan van zes aspecten: het bieden van emotionele ondersteuning, het tonen van respect voor de autonomie, het bieden van structuur, zeggen wat je doet en benoemen wat je ziet, het stimuleren van de ontwikkeling van baby’s en het ondersteunen van de interacties tussen kinderen.

Ook komen aspecten die te maken hebben met de organisatie van het werk, zoals de inrichting van de ruimte, het dagprogramma en de activiteiten aan bod.

Tot slot is er aandacht voor de samenwerking met ouders. Eén bijeenkomst gaat specifiek over de visie op babyopvang volgens de nieuwe inzichten op het gebied van de hersenontwikkeling van een baby, zie blog: http://jbexpertise.nl/jb-expertise-nieuws/babys-hoe-druk-moet-je-je-erom-maken/