Kwaliteitsvisie BKK (Bureau Kwaliteit Kinderopvang)

De pedagogische kwaliteiten van medewerkers bepalen voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang, passend bij het ambitieniveau van de kinderopvang waar ze werken. Medewerkers én ondernemers moeten voortdurend werken aan het borgen en verbeteren van die pedagogische kwaliteit via permanente educatie en het scheppen van de juiste structurele voorwaarden.

Klik op bovenstaande link voor de brochure.