Vaderschapsverlof

  • vaderschap1.png

Het kabinet gaat volgend jaar 250 miljoen extra in de opvang van kinderen investeren. De plannen hiervoor krijgen steeds meer vorm. Daarnaast zal het vaderschapsverlof worden uitgebreid: vanaf 2017 zal het vaderschapsverlof van 2 naar 5 dagen worden verlengd. Al eerder kondigde minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher aan het vaderschapsverlof uit te breiden. Twee dagen betaald verlof werd destijds uitgebreid met drie dagen onbetaald verlof. In vergelijking met andere Europese landen scoorde Nederland vooralsnog slecht met die regeling. Door de uitbreiding van 2 naar 5 betaalde dagen vaderschapsverlof, zal Nederland een paar plaatsjes op de Europese Ladder omhoog schuiven. Hoewel er vanuit werkgeversvereniging MKB negatief wordt gereageerd op het plan, omdat zij vrezen dat de rekening van de vrije dagen bij hen komt te liggen, steunen vakcentale FNV en ondernemersvereniging ONL het plan van Asscher wel. Zij stellen dat werkgevers vooral kijken naar de kosten op korte termijn, maar dat het niet meer dan normaal is dat vaders bij het begin van het leven van hun kind kunnen zijn.