Coronavirus en gastouderopvang

Gastouderland volgt het corona nieuws op de voet en bekijkt wat het voor ouders en gastouders betekent. Wij hebben contact met het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, de Belastingdienst, Branchevereniging Kinderopvang en proberen alle gastouders en ouders zo goed mogelijk te informeren.

Op deze pagina vind je relevante informatie over het coronavirus in relatie tot gastouderopvang.

Gastouderopvang weer open vanaf 11 mei

Een eerste stap in de versoepeling van de corona-maatregelen is in gegaan op 11 mei jl. De gastouderopvang is weer open gegaan! Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang zijn aangepast open. 

We zijn heel blij dat de kinderen weer naar de opvang mogen! We snappen heel goed dat de opening van de kinderopvang wat vragen bij je oproept. Op deze pagina vind je de FAQ voor zowel gastouders als ouders met de meestgestelde vragen. Heb je een vraag? Bekijk gerust de FAQ of het antwoord hierin is te vinden. Wij houden de FAQ's altijd zo veel mogelijk up-to-date. Je kunt zelf ook altijd de website van de Rijksoverheid in de gaten houden.

Neusverkoudheid

22 juni 2020

17 juni jl. heeft het RIVM de richtlijnen omtrent verkouden kinderen en kinderopvang vernieuwd. Sinds 17 juni jl. is het nieuw dat kinderen van 0 tot 6 jaar die een neusverkoudheid hebben onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang en/of school mogen. Voor kinderen van 0 tot 6 jaar gelden andere regels dan voor kinderen van 6 tot 12 jaar oud. Deze beslisbomen zijn ontwikkeld als een leidraad voor gastouders en ouders. Met onderstaande beslisbomen kun je beoordelen of een verkouden kind tussen 0 en 12 jaar oud aan de voorwaarden voldoet. 


6 juli 2020

De beslisboom voor het wel of niet toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang en school wordt op zeer grote schaal gebruikt. Door het intensieve gebruik zijn er nieuwe vragen naar boven gekomen.

BOinK, het RIVM en AJN Jeugdartsen Nederland hebben samen alle opmerkingen zeer zorgvuldig besproken. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot een aanpassing van de beslisbomen. Het RIVM heeft de aangepaste beslisbomen gecontroleerd.

Het volgende is aangepast:

Aanpassingen ten opzichte van versie 22 juni

0 t/m 6 jaar

 • Deze beslisboom is nu voor kinderen tot en met 6 jaar (voorheen tot 6 jaar)
 • De startvraag en 2e vraag zijn omgedraaid: er wordt nu eerst gevraagd of het kind een neusverkoudheid heeft
 • De vraag of er iemand in huishouden van het kind koorts of benauwdheid heeft (i.p.v. een volwassene met klachten die duiden op corona)
 • Bij de definitie van neusverkoudheid is een kuchje en/of keelpijn toegevoegd
 • Verhoging is uit de beslisboom verwijderd (bij kinderen t/m 6 jaar is in deze context alleen koorts relevant)
 • Uit het rijtje ‘1 of meer van: ‘ zijn niezen en keelpijn verwijderd, (licht) hoesten is hoesten geworden
 • Wat over blijft is een overzichtelijkere boom

7 t/m 12 jaar

 • Deze beslisboom is nu voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar (voorheen 6 tot 12 jaar)
 • De startvraag en 2e vraag zijn omgedraaid: er wordt nu eerst gevraagd of het kind een neusverkoudheid heeft
 • De vraag of er iemand in huishouden van het kind koorts of benauwdheid heeft (i.p.v. een volwassene met klachten die duiden op corona)
 • Bij de definitie van neusverkoudheid is een kuchje en/of keelpijn toegevoegd
 • Uit het rijtje ‘1 of meer van: ‘ zijn niezen en keelpijn verwijderd, (licht) hoesten is hoesten geworden

Aan beide versies is informatie toegevoegd over het al dan niet thuis moeten blijven van broertjes en/of zusjes. Ook staat er nu info in over hoe lang kinderen thuis moeten blijven.

Klik HIER voor de beslisbomen.

Wanneer mag een gastouder werken als zij of iemand in haar huishouden klachten heeft? Klik HIER voor de beslisboom voor de gastouder. 

Bij deze ook HIER de website van het RIVM waar ook wordt doorgelinkt naar de beslisbomen op de website van AJN Jeugdartsen Nederland.

Veelgestelde vragen gastouders

We merken dat de maatregelen en de opening van de opvang op 11 mei veel vragen oproepen. En dat is logisch.  Een aantal vragen specifiek voor gastouders lichten we graag extra toe, klik hiervoor op onderstaande link.

FAQ GASTOUDERS

Veelgestelde vragen ouders

Ook bij ouders roepen de maatregelen veel vragen op. Een aantal vragen specifiek voor ouders lichten we graag extra toem klik hiervoor op onderstaande link.

FAQ OUDERS

Compensatieregeling

Het ministerie heeft een compensatieregeling voor de eigen bijdrage van ouders toegezegd.  Het ministerie, de brancheorganisaties, BOinK en Belastingdienst Toeslagen hebben achter de schermen hard gewerkt om tot een uitwerking van deze compensatieregeling te komen. Inmiddels is bekend hoe deze regeling er concreet uit ziet en dat deze voor de gehele periode van 16 maart tot en met 8 juni 2020 geldt. Graag willen we jou uitleggen wat de regeling inhoudt.

Het ministerie vergoedt jouw eigen bijdrage kinderopvang tot het maximum uurtarief van €6,27 over de periode 16 maart tot en met 8 juni 2020. Om te bepalen wat jouw eigen bijdrage is, gaat het ministerie uit van de gegevens van Belastingdienst Toeslagen. Alle partijen zijn tot overeenstemming gekomen dat de overheid uitgaat van het aantal aangevraagde opvanguren die op de peildatum 6 april bekend waren bij Belastingdienst Toeslagen. Daarnaast weten zij uiteraard hoeveel kinderopvangtoeslag jij ontvangt. Op die manier kunnen ze bij benadering uitrekenen wat jouw eigen bijdrage over de periode 16 maart tot en met 8 juni 2020 is geweest.

De compensatie vanuit de kinderopvanginstellingen is gestopt op 11 mei 2020.

Actuele informatie

Zorg dat je als opvangprofessional en als ouder op de hoogte blijft van het laatste nieuws en adviezen. Volg de onderstaande media voor actuele informatie:

 • Kijk voor informatie in jouw regio op de website van de regionale GGD.
 • Het RIVM geeft op hun website antwoorden op veel gestelde vragen.
 • De Rijksoverheid heeft een speciale pagina ingericht voor vragen over het coronavirus en de kinderopvang.
 • De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) geeft op hun website veel informatie over het coronavirus.
 • De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) geeft op haar website actuele informatie.
 • BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Op hun website vind je meer informatie.
 • Staat jouw vraag hier niet tussen? Bel dan ons, het RIVM 0800-1351, het algemene nummer van de GGD (0900-364 64 64) of de GGD in jouw regio.