E-learning

  • E-Learning.jpg

Wij zijn zeer verheugd dat wij als eerste gastouderbureau van Nederland, de samenwerking met het KinderWijs TV zijn aangegaan, betreffende de e-learning. De leermodules van KinderWijs TV zijn uniek door de afwisseling van theorie, opdrachten en video’s. Op deze manier wordt theorie levendig gemaakt. Door het passende beeldmateriaal en de praktische opdrachten krijg je spelenderwijs zicht op hoe de theorie eruit kan zien in praktijksituaties die je dagelijks tegenkomt. Je rond de module af met een online examen en ontvangt een certificaat.

Je kunt uit de volgende modules kiezen:

Structureren en grenzen stellen

Door structuur te bieden aan kinderen, bied je een herkenbaar en vertrouwd (dag)ritme. Wanneer kinderen weten wat gaat gebeuren, biedt dat veiligheid. En veiligheid is een voorwaarde voor een kind om zich te kunnen ontwikkeling. Voor een goede structuur zijn regels en afspraken nodig over hoe je met elkaar omgaat binnen dat vertrouwde ritme. Het bewaken van die regels en afspraken (de grenzen) voor een goede structuur is dus een belangrijke taak voor professionals. Maar hoe ziet structureren en grenzen stellen eruit? En wat doe je en wat zeg je dan? In deze module laten we je dat zien en ervaren aan de hand van voorbeeldvideo’s, oefenvragen en praktische opdrachten.

Sensitieve responsiviteit

Sensitief zijn betekent dat je de gevoelens en behoeften van kinderen herkent en opmerkt. Sensitief zijn is een basishouding van pedagogisch medewerkers. Dan denk je misschien: “ik ben erg sensitief, want ik zie echt heel veel gevoelens en behoeften van de kinderen”. Maar is dat echt zo? Zie je alles? Merk je alle signalen op? Je weet niet wat je niet gezien hebt. Responsief zijn betekent dat je op een passende manier reageert. Maar hoe ziet een sensitief responsieve pedagogisch medewerker eruit? En wat doe je en wat zeg je dan? In deze module laten we je dat zien en ervaren aan de hand van voorbeeldvideo’s, oefenvragen en praktische opdrachten.

Respect voor autonomie

Respect voor Autonomie bij kinderen betekent dat je een kind ziet en erkent als uniek individu. Met een eigen mening, ideeën, voorkeuren en gebruiken. Respect hebben voor Autonomie is belangrijk voor het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn (ook wel de eigenheid genoemd) binnen de ontwikkeling van een kind. Je hebt Respect voor Autonomie door wat je doet, zegt en hoe je iets zegt. Maar hoe ziet een pedagogisch medewerker met Respect voor Autonomie eruit? En wat doe je en wat zeg je dan? In deze module laten we je dat zien en ervaren aan de hand van voorbeeldvideo’s, oefenvragen en praktische opdrachten.

Ontwikkelingsstimulering

Een professional stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van kinderen. Om daar succesvol in te kunnen zijn moet je weten hoe en waarvan kinderen leren. Hoe hun brein zich ontwikkelt en hoe en wanneer je hun denkvermogen kunt activeren en prikkelen. Ontwikkelingsstimulering kan de hele dag door. Het gaat erom dat je oog hebt voor de kansen die voorbijkomen en je als professional weet hoe je daar betekenisvolle en taalrijke invulling aan kunt geven. Je kunt daar invulling aan geven door je eigen interactie, maar ook door de omgeving en inrichten, de groep of de activiteiten die je aanbiedt. In deze module laten we je zien en ervaren hoe dat werkt aan de hand van voorbeeldvideo’s, oefenvragen en praktische opdrachten.

Begeleiden van interacties

De kinderopvang is de ideale plaats om andere kinderen te ontmoeten. Dat schept gelegenheid tot het aangaan van allerlei verschillende sociale relaties, het oefenen met deze sociale relaties en het delen van ervaringen en leren van elkaar. Denk aan het leren luisteren naar elkaar, spelen en delen, samenwerken en overleggen, voor jezelf opkomen, elkaar helpen, conflicten oplossen. Als professional heb je een rol in het positief verbinden van de kinderen, het begeleiden en stimuleren van dit sociale contact. Zowel positief contact, bijvoorbeeld hulpvaardig gedrag, als negatief contact, bijvoorbeeld bij botsingen en ruzie. In deze module laten we je zien en ervaren hoe dat werkt aan de hand van voorbeeldvideo’s, oefenvragen en praktische opdrachten.

Praten en uitleggen

Door taal leren kinderen zichzelf en de wereld om hen heen begrijpen. Volwassenen hebben hierin een belangrijke rol. Door veel te praten en uit te leggen tijdens de dagelijkse bezigheden leren kinderen hoe taal gebruikt wordt en kunnen ze daar zelf mee oefenen. Ze krijgen woorden tot hun beschikking om hun eigen gevoelens, wensen en ervaringen te uitten. Taal als communicatiemiddel is ook belangrijk bij alle andere interactievaardigheden. Met taal stel je vragen, geef je kinderen de gelegenheid om ergens over na te denken, ondersteun je kinderen emotioneel, begeleid je de interactie tussen kinderen, bied je structuur en stel je grenzen. In deze module laten we je zien en ervaren hoe dat werkt aan de hand van voorbeeldvideo’s, oefenvragen en praktische opdrachten.

Rouwverwerking bij kinderen

De dood is een onvermijdelijke gebeurtenis die het leven van volwassenen en kinderen op z’n kop kan zetten. Het rouwproces dat daarbij hoort is iets waar je kinderen niet bij weg kunt houden. Het vraagt zelfs bijzondere aandacht. Kinderen kunnen hun gevoelens niet zo verwoorden als volwassenen dat kunnen. Daar hebben ze volwassenen hard bij nodig. Naast het verlies van een geliefde (persoon of dier) moeten kinderen ook nog leren begrijpen wat de dood inhoudt. Bijvoorbeeld: Je kunt de ene dag uitleggen dat oma dood is, waarna ze de volgende dag ook kunnen vragen wanneer oma weer komt. Hun besef van wat de dood inhoudt is nog niet compleet. Door leven en dood al van jongs af aan voorzichtig onder de aandacht te brengen, bereiden we ze hierop voor.
Een module vol handvatten en tools om voorbereid te zijn op onvermijdelijke gebeurtenissen in het leven van volwassenen en kinderen.

 

Wil je graag een of meerdere modules volgen? Normaliter kost het volgen van een module via KinderWijs TV, € 29,95 maar via Gastouderland krijg je maar liefst 50% korting en kun je een module volgen voor € 15,00. Nadat je de module hebt geactiveerd heb je 90 dagen de tijd om het af te ronden. Meer informatie? Stuur een mail naar: educatie@gastouderland.nl of bel 0345- 548 247.